lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Jun]   [13]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
Patch in this message
/
From
Subject[PATCH v2 03/10] powerpc/8xx: compact microcode arrays
Date
Compact obscure microcode arrays by putting 4 values per line
in order to reduce number of lines in the file to increase
readability.

Signed-off-by: Christophe Leroy <christophe.leroy@c-s.fr>
---
arch/powerpc/platforms/8xx/micropatch.c | 699 +++++++-------------------------
1 file changed, 140 insertions(+), 559 deletions(-)

diff --git a/arch/powerpc/platforms/8xx/micropatch.c b/arch/powerpc/platforms/8xx/micropatch.c
index 7bbaf9914f32..e14b6bcadce3 100644
--- a/arch/powerpc/platforms/8xx/micropatch.c
+++ b/arch/powerpc/platforms/8xx/micropatch.c
@@ -27,153 +27,45 @@
#ifdef CONFIG_I2C_SPI_UCODE_PATCH

static uint patch_2000[] __initdata = {
- 0x7FFFEFD9,
- 0x3FFD0000,
- 0x7FFB49F7,
- 0x7FF90000,
- 0x5FEFADF7,
- 0x5F89ADF7,
- 0x5FEFAFF7,
- 0x5F89AFF7,
- 0x3A9CFBC8,
- 0xE7C0EDF0,
- 0x77C1E1BB,
- 0xF4DC7F1D,
- 0xABAD932F,
- 0x4E08FDCF,
- 0x6E0FAFF8,
- 0x7CCF76CF,
- 0xFD1FF9CF,
- 0xABF88DC6,
- 0xAB5679F7,
- 0xB0937383,
- 0xDFCE79F7,
- 0xB091E6BB,
- 0xE5BBE74F,
- 0xB3FA6F0F,
- 0x6FFB76CE,
- 0xEE0DF9CF,
- 0x2BFBEFEF,
- 0xCFEEF9CF,
- 0x76CEAD24,
- 0x90B2DF9A,
- 0x7FDDD0BF,
- 0x4BF847FD,
- 0x7CCF76CE,
- 0xCFEF7E1F,
- 0x7F1D7DFD,
- 0xF0B6EF71,
- 0x7FC177C1,
- 0xFBC86079,
- 0xE722FBC8,
- 0x5FFFDFFF,
- 0x5FB2FFFB,
- 0xFBC8F3C8,
- 0x94A67F01,
- 0x7F1D5F39,
- 0xAFE85F5E,
- 0xFFDFDF96,
- 0xCB9FAF7D,
- 0x5FC1AFED,
- 0x8C1C5FC1,
- 0xAFDD5FC3,
- 0xDF9A7EFD,
- 0xB0B25FB2,
- 0xFFFEABAD,
- 0x5FB2FFFE,
- 0x5FCE600B,
- 0xE6BB600B,
- 0x5FCEDFC6,
- 0x27FBEFDF,
- 0x5FC8CFDE,
- 0x3A9CE7C0,
- 0xEDF0F3C8,
- 0x7F0154CD,
- 0x7F1D2D3D,
- 0x363A7570,
- 0x7E0AF1CE,
- 0x37EF2E68,
- 0x7FEE10EC,
- 0xADF8EFDE,
- 0xCFEAE52F,
- 0x7D0FE12B,
- 0xF1CE5F65,
- 0x7E0A4DF8,
- 0xCFEA5F72,
- 0x7D0BEFEE,
- 0xCFEA5F74,
- 0xE522EFDE,
- 0x5F74CFDA,
- 0x0B627385,
- 0xDF627E0A,
- 0x30D8145B,
- 0xBFFFF3C8,
- 0x5FFFDFFF,
- 0xA7F85F5E,
- 0xBFFE7F7D,
- 0x10D31450,
- 0x5F36BFFF,
- 0xAF785F5E,
- 0xBFFDA7F8,
- 0x5F36BFFE,
- 0x77FD30C0,
- 0x4E08FDCF,
- 0xE5FF6E0F,
- 0xAFF87E1F,
- 0x7E0FFD1F,
- 0xF1CF5F1B,
- 0xABF80D5E,
- 0x5F5EFFEF,
- 0x79F730A2,
- 0xAFDD5F34,
- 0x47F85F34,
- 0xAFED7FDD,
- 0x50B24978,
- 0x47FD7F1D,
- 0x7DFD70AD,
- 0xEF717EC1,
- 0x6BA47F01,
- 0x2D267EFD,
- 0x30DE5F5E,
- 0xFFFD5F5E,
- 0xFFEF5F5E,
- 0xFFDF0CA0,
- 0xAFED0A9E,
- 0xAFDD0C3A,
- 0x5F3AAFBD,
- 0x7FBDB082,
- 0x5F8247F8
+ 0x7FFFEFD9, 0x3FFD0000, 0x7FFB49F7, 0x7FF90000,
+ 0x5FEFADF7, 0x5F89ADF7, 0x5FEFAFF7, 0x5F89AFF7,
+ 0x3A9CFBC8, 0xE7C0EDF0, 0x77C1E1BB, 0xF4DC7F1D,
+ 0xABAD932F, 0x4E08FDCF, 0x6E0FAFF8, 0x7CCF76CF,
+ 0xFD1FF9CF, 0xABF88DC6, 0xAB5679F7, 0xB0937383,
+ 0xDFCE79F7, 0xB091E6BB, 0xE5BBE74F, 0xB3FA6F0F,
+ 0x6FFB76CE, 0xEE0DF9CF, 0x2BFBEFEF, 0xCFEEF9CF,
+ 0x76CEAD24, 0x90B2DF9A, 0x7FDDD0BF, 0x4BF847FD,
+ 0x7CCF76CE, 0xCFEF7E1F, 0x7F1D7DFD, 0xF0B6EF71,
+ 0x7FC177C1, 0xFBC86079, 0xE722FBC8, 0x5FFFDFFF,
+ 0x5FB2FFFB, 0xFBC8F3C8, 0x94A67F01, 0x7F1D5F39,
+ 0xAFE85F5E, 0xFFDFDF96, 0xCB9FAF7D, 0x5FC1AFED,
+ 0x8C1C5FC1, 0xAFDD5FC3, 0xDF9A7EFD, 0xB0B25FB2,
+ 0xFFFEABAD, 0x5FB2FFFE, 0x5FCE600B, 0xE6BB600B,
+ 0x5FCEDFC6, 0x27FBEFDF, 0x5FC8CFDE, 0x3A9CE7C0,
+ 0xEDF0F3C8, 0x7F0154CD, 0x7F1D2D3D, 0x363A7570,
+ 0x7E0AF1CE, 0x37EF2E68, 0x7FEE10EC, 0xADF8EFDE,
+ 0xCFEAE52F, 0x7D0FE12B, 0xF1CE5F65, 0x7E0A4DF8,
+ 0xCFEA5F72, 0x7D0BEFEE, 0xCFEA5F74, 0xE522EFDE,
+ 0x5F74CFDA, 0x0B627385, 0xDF627E0A, 0x30D8145B,
+ 0xBFFFF3C8, 0x5FFFDFFF, 0xA7F85F5E, 0xBFFE7F7D,
+ 0x10D31450, 0x5F36BFFF, 0xAF785F5E, 0xBFFDA7F8,
+ 0x5F36BFFE, 0x77FD30C0, 0x4E08FDCF, 0xE5FF6E0F,
+ 0xAFF87E1F, 0x7E0FFD1F, 0xF1CF5F1B, 0xABF80D5E,
+ 0x5F5EFFEF, 0x79F730A2, 0xAFDD5F34, 0x47F85F34,
+ 0xAFED7FDD, 0x50B24978, 0x47FD7F1D, 0x7DFD70AD,
+ 0xEF717EC1, 0x6BA47F01, 0x2D267EFD, 0x30DE5F5E,
+ 0xFFFD5F5E, 0xFFEF5F5E, 0xFFDF0CA0, 0xAFED0A9E,
+ 0xAFDD0C3A, 0x5F3AAFBD, 0x7FBDB082, 0x5F8247F8
};

static uint patch_2f00[] __initdata = {
- 0x3E303430,
- 0x34343737,
- 0xABF7BF9B,
- 0x994B4FBD,
- 0xBD599493,
- 0x349FFF37,
- 0xFB9B177D,
- 0xD9936956,
- 0xBBFDD697,
- 0xBDD2FD11,
- 0x31DB9BB3,
- 0x63139637,
- 0x93733693,
- 0x193137F7,
- 0x331737AF,
- 0x7BB9B999,
- 0xBB197957,
- 0x7FDFD3D5,
- 0x73B773F7,
- 0x37933B99,
- 0x1D115316,
- 0x99315315,
- 0x31694BF4,
- 0xFBDBD359,
- 0x31497353,
- 0x76956D69,
- 0x7B9D9693,
- 0x13131979,
+ 0x3E303430, 0x34343737, 0xABF7BF9B, 0x994B4FBD,
+ 0xBD599493, 0x349FFF37, 0xFB9B177D, 0xD9936956,
+ 0xBBFDD697, 0xBDD2FD11, 0x31DB9BB3, 0x63139637,
+ 0x93733693, 0x193137F7, 0x331737AF, 0x7BB9B999,
+ 0xBB197957, 0x7FDFD3D5, 0x73B773F7, 0x37933B99,
+ 0x1D115316, 0x99315315, 0x31694BF4, 0xFBDBD359,
+ 0x31497353, 0x76956D69, 0x7B9D9693, 0x13131979,
0x79376935
};
#endif
@@ -185,412 +77,112 @@ static uint patch_2f00[] __initdata = {
#ifdef CONFIG_I2C_SPI_SMC1_UCODE_PATCH

static uint patch_2000[] __initdata = {
- 0x3fff0000,
- 0x3ffd0000,
- 0x3ffb0000,
- 0x3ff90000,
- 0x5f13eff8,
- 0x5eb5eff8,
- 0x5f88adf7,
- 0x5fefadf7,
- 0x3a9cfbc8,
- 0x77cae1bb,
- 0xf4de7fad,
- 0xabae9330,
- 0x4e08fdcf,
- 0x6e0faff8,
- 0x7ccf76cf,
- 0xfdaff9cf,
- 0xabf88dc8,
- 0xab5879f7,
- 0xb0925d8d,
- 0xdfd079f7,
- 0xb090e6bb,
- 0xe5bbe74f,
- 0x9e046f0f,
- 0x6ffb76ce,
- 0xee0cf9cf,
- 0x2bfbefef,
- 0xcfeef9cf,
- 0x76cead23,
- 0x90b3df99,
- 0x7fddd0c1,
- 0x4bf847fd,
- 0x7ccf76ce,
- 0xcfef77ca,
- 0x7eaf7fad,
- 0x7dfdf0b7,
- 0xef7a7fca,
- 0x77cafbc8,
- 0x6079e722,
- 0xfbc85fff,
- 0xdfff5fb3,
- 0xfffbfbc8,
- 0xf3c894a5,
- 0xe7c9edf9,
- 0x7f9a7fad,
- 0x5f36afe8,
- 0x5f5bffdf,
- 0xdf95cb9e,
- 0xaf7d5fc3,
- 0xafed8c1b,
- 0x5fc3afdd,
- 0x5fc5df99,
- 0x7efdb0b3,
- 0x5fb3fffe,
- 0xabae5fb3,
- 0xfffe5fd0,
- 0x600be6bb,
- 0x600b5fd0,
- 0xdfc827fb,
- 0xefdf5fca,
- 0xcfde3a9c,
- 0xe7c9edf9,
- 0xf3c87f9e,
- 0x54ca7fed,
- 0x2d3a3637,
- 0x756f7e9a,
- 0xf1ce37ef,
- 0x2e677fee,
- 0x10ebadf8,
- 0xefdecfea,
- 0xe52f7d9f,
- 0xe12bf1ce,
- 0x5f647e9a,
- 0x4df8cfea,
- 0x5f717d9b,
- 0xefeecfea,
- 0x5f73e522,
- 0xefde5f73,
- 0xcfda0b61,
- 0x5d8fdf61,
- 0xe7c9edf9,
- 0x7e9a30d5,
- 0x1458bfff,
- 0xf3c85fff,
- 0xdfffa7f8,
- 0x5f5bbffe,
- 0x7f7d10d0,
- 0x144d5f33,
- 0xbfffaf78,
- 0x5f5bbffd,
- 0xa7f85f33,
- 0xbffe77fd,
- 0x30bd4e08,
- 0xfdcfe5ff,
- 0x6e0faff8,
- 0x7eef7e9f,
- 0xfdeff1cf,
- 0x5f17abf8,
- 0x0d5b5f5b,
- 0xffef79f7,
- 0x309eafdd,
- 0x5f3147f8,
- 0x5f31afed,
- 0x7fdd50af,
- 0x497847fd,
- 0x7f9e7fed,
- 0x7dfd70a9,
- 0xef7e7ece,
- 0x6ba07f9e,
- 0x2d227efd,
- 0x30db5f5b,
- 0xfffd5f5b,
- 0xffef5f5b,
- 0xffdf0c9c,
- 0xafed0a9a,
- 0xafdd0c37,
- 0x5f37afbd,
- 0x7fbdb081,
- 0x5f8147f8,
- 0x3a11e710,
- 0xedf0ccdd,
- 0xf3186d0a,
- 0x7f0e5f06,
- 0x7fedbb38,
- 0x3afe7468,
- 0x7fedf4fc,
- 0x8ffbb951,
- 0xb85f77fd,
- 0xb0df5ddd,
- 0xdefe7fed,
- 0x90e1e74d,
- 0x6f0dcbf7,
- 0xe7decfed,
- 0xcb74cfed,
- 0xcfeddf6d,
- 0x91714f74,
- 0x5dd2deef,
- 0x9e04e7df,
- 0xefbb6ffb,
- 0xe7ef7f0e,
- 0x9e097fed,
- 0xebdbeffa,
- 0xeb54affb,
- 0x7fea90d7,
- 0x7e0cf0c3,
- 0xbffff318,
- 0x5fffdfff,
- 0xac59efea,
- 0x7fce1ee5,
- 0xe2ff5ee1,
- 0xaffbe2ff,
- 0x5ee3affb,
- 0xf9cc7d0f,
- 0xaef8770f,
- 0x7d0fb0c6,
- 0xeffbbfff,
- 0xcfef5ede,
- 0x7d0fbfff,
- 0x5ede4cf8,
- 0x7fddd0bf,
- 0x49f847fd,
- 0x7efdf0bb,
- 0x7fedfffd,
- 0x7dfdf0b7,
- 0xef7e7e1e,
- 0x5ede7f0e,
- 0x3a11e710,
- 0xedf0ccab,
- 0xfb18ad2e,
- 0x1ea9bbb8,
- 0x74283b7e,
- 0x73c2e4bb,
- 0x2ada4fb8,
- 0xdc21e4bb,
- 0xb2a1ffbf,
- 0x5e2c43f8,
- 0xfc87e1bb,
- 0xe74ffd91,
- 0x6f0f4fe8,
- 0xc7ba32e2,
- 0xf396efeb,
- 0x600b4f78,
- 0xe5bb760b,
- 0x53acaef8,
- 0x4ef88b0e,
- 0xcfef9e09,
- 0xabf8751f,
- 0xefef5bac,
- 0x741f4fe8,
- 0x751e760d,
- 0x7fdbf081,
- 0x741cafce,
- 0xefcc7fce,
- 0x751e70ac,
- 0x741ce7bb,
- 0x3372cfed,
- 0xafdbefeb,
- 0xe5bb760b,
- 0x53f2aef8,
- 0xafe8e7eb,
- 0x4bf8771e,
- 0x7e247fed,
- 0x4fcbe2cc,
- 0x7fbc30a9,
- 0x7b0f7a0f,
- 0x34d577fd,
- 0x308b5db7,
- 0xde553e5f,
- 0xaf78741f,
- 0x741f30f0,
- 0xcfef5e2c,
- 0x741f3eac,
- 0xafb8771e,
- 0x5e677fed,
- 0x0bd3e2cc,
- 0x741ccfec,
- 0xe5ca53cd,
- 0x6fcb4f74,
- 0x5dadde4b,
- 0x2ab63d38,
- 0x4bb3de30,
- 0x751f741c,
- 0x6c42effa,
- 0xefea7fce,
- 0x6ffc30be,
- 0xefec3fca,
- 0x30b3de2e,
- 0xadf85d9e,
- 0xaf7daefd,
- 0x5d9ede2e,
- 0x5d9eafdd,
- 0x761f10ac,
- 0x1da07efd,
- 0x30adfffe,
- 0x4908fb18,
- 0x5fffdfff,
- 0xafbb709b,
- 0x4ef85e67,
- 0xadf814ad,
- 0x7a0f70ad,
- 0xcfef50ad,
- 0x7a0fde30,
- 0x5da0afed,
- 0x3c12780f,
- 0xefef780f,
- 0xefef790f,
- 0xa7f85e0f,
- 0xffef790f,
- 0xefef790f,
- 0x14adde2e,
- 0x5d9eadfd,
- 0x5e2dfffb,
- 0xe79addfd,
- 0xeff96079,
- 0x607ae79a,
- 0xddfceff9,
- 0x60795dff,
- 0x607acfef,
- 0xefefefdf,
- 0xefbfef7f,
- 0xeeffedff,
- 0xebffe7ff,
- 0xafefafdf,
- 0xafbfaf7f,
- 0xaeffadff,
- 0xabffa7ff,
- 0x6fef6fdf,
- 0x6fbf6f7f,
- 0x6eff6dff,
- 0x6bff67ff,
- 0x2fef2fdf,
- 0x2fbf2f7f,
- 0x2eff2dff,
- 0x2bff27ff,
- 0x4e08fd1f,
- 0xe5ff6e0f,
- 0xaff87eef,
- 0x7e0ffdef,
- 0xf11f6079,
- 0xabf8f542,
- 0x7e0af11c,
- 0x37cfae3a,
- 0x7fec90be,
- 0xadf8efdc,
- 0xcfeae52f,
- 0x7d0fe12b,
- 0xf11c6079,
- 0x7e0a4df8,
- 0xcfea5dc4,
- 0x7d0befec,
- 0xcfea5dc6,
- 0xe522efdc,
- 0x5dc6cfda,
- 0x4e08fd1f,
- 0x6e0faff8,
- 0x7c1f761f,
- 0xfdeff91f,
- 0x6079abf8,
- 0x761cee24,
- 0xf91f2bfb,
- 0xefefcfec,
- 0xf91f6079,
- 0x761c27fb,
- 0xefdf5da7,
- 0xcfdc7fdd,
- 0xd09c4bf8,
- 0x47fd7c1f,
- 0x761ccfcf,
- 0x7eef7fed,
- 0x7dfdf093,
- 0xef7e7f1e,
- 0x771efb18,
- 0x6079e722,
- 0xe6bbe5bb,
- 0xae0ae5bb,
- 0x600bae85,
- 0xe2bbe2bb,
- 0xe2bbe2bb,
- 0xaf02e2bb,
- 0xe2bb2ff9,
- 0x6079e2bb
+ 0x3fff0000, 0x3ffd0000, 0x3ffb0000, 0x3ff90000,
+ 0x5f13eff8, 0x5eb5eff8, 0x5f88adf7, 0x5fefadf7,
+ 0x3a9cfbc8, 0x77cae1bb, 0xf4de7fad, 0xabae9330,
+ 0x4e08fdcf, 0x6e0faff8, 0x7ccf76cf, 0xfdaff9cf,
+ 0xabf88dc8, 0xab5879f7, 0xb0925d8d, 0xdfd079f7,
+ 0xb090e6bb, 0xe5bbe74f, 0x9e046f0f, 0x6ffb76ce,
+ 0xee0cf9cf, 0x2bfbefef, 0xcfeef9cf, 0x76cead23,
+ 0x90b3df99, 0x7fddd0c1, 0x4bf847fd, 0x7ccf76ce,
+ 0xcfef77ca, 0x7eaf7fad, 0x7dfdf0b7, 0xef7a7fca,
+ 0x77cafbc8, 0x6079e722, 0xfbc85fff, 0xdfff5fb3,
+ 0xfffbfbc8, 0xf3c894a5, 0xe7c9edf9, 0x7f9a7fad,
+ 0x5f36afe8, 0x5f5bffdf, 0xdf95cb9e, 0xaf7d5fc3,
+ 0xafed8c1b, 0x5fc3afdd, 0x5fc5df99, 0x7efdb0b3,
+ 0x5fb3fffe, 0xabae5fb3, 0xfffe5fd0, 0x600be6bb,
+ 0x600b5fd0, 0xdfc827fb, 0xefdf5fca, 0xcfde3a9c,
+ 0xe7c9edf9, 0xf3c87f9e, 0x54ca7fed, 0x2d3a3637,
+ 0x756f7e9a, 0xf1ce37ef, 0x2e677fee, 0x10ebadf8,
+ 0xefdecfea, 0xe52f7d9f, 0xe12bf1ce, 0x5f647e9a,
+ 0x4df8cfea, 0x5f717d9b, 0xefeecfea, 0x5f73e522,
+ 0xefde5f73, 0xcfda0b61, 0x5d8fdf61, 0xe7c9edf9,
+ 0x7e9a30d5, 0x1458bfff, 0xf3c85fff, 0xdfffa7f8,
+ 0x5f5bbffe, 0x7f7d10d0, 0x144d5f33, 0xbfffaf78,
+ 0x5f5bbffd, 0xa7f85f33, 0xbffe77fd, 0x30bd4e08,
+ 0xfdcfe5ff, 0x6e0faff8, 0x7eef7e9f, 0xfdeff1cf,
+ 0x5f17abf8, 0x0d5b5f5b, 0xffef79f7, 0x309eafdd,
+ 0x5f3147f8, 0x5f31afed, 0x7fdd50af, 0x497847fd,
+ 0x7f9e7fed, 0x7dfd70a9, 0xef7e7ece, 0x6ba07f9e,
+ 0x2d227efd, 0x30db5f5b, 0xfffd5f5b, 0xffef5f5b,
+ 0xffdf0c9c, 0xafed0a9a, 0xafdd0c37, 0x5f37afbd,
+ 0x7fbdb081, 0x5f8147f8, 0x3a11e710, 0xedf0ccdd,
+ 0xf3186d0a, 0x7f0e5f06, 0x7fedbb38, 0x3afe7468,
+ 0x7fedf4fc, 0x8ffbb951, 0xb85f77fd, 0xb0df5ddd,
+ 0xdefe7fed, 0x90e1e74d, 0x6f0dcbf7, 0xe7decfed,
+ 0xcb74cfed, 0xcfeddf6d, 0x91714f74, 0x5dd2deef,
+ 0x9e04e7df, 0xefbb6ffb, 0xe7ef7f0e, 0x9e097fed,
+ 0xebdbeffa, 0xeb54affb, 0x7fea90d7, 0x7e0cf0c3,
+ 0xbffff318, 0x5fffdfff, 0xac59efea, 0x7fce1ee5,
+ 0xe2ff5ee1, 0xaffbe2ff, 0x5ee3affb, 0xf9cc7d0f,
+ 0xaef8770f, 0x7d0fb0c6, 0xeffbbfff, 0xcfef5ede,
+ 0x7d0fbfff, 0x5ede4cf8, 0x7fddd0bf, 0x49f847fd,
+ 0x7efdf0bb, 0x7fedfffd, 0x7dfdf0b7, 0xef7e7e1e,
+ 0x5ede7f0e, 0x3a11e710, 0xedf0ccab, 0xfb18ad2e,
+ 0x1ea9bbb8, 0x74283b7e, 0x73c2e4bb, 0x2ada4fb8,
+ 0xdc21e4bb, 0xb2a1ffbf, 0x5e2c43f8, 0xfc87e1bb,
+ 0xe74ffd91, 0x6f0f4fe8, 0xc7ba32e2, 0xf396efeb,
+ 0x600b4f78, 0xe5bb760b, 0x53acaef8, 0x4ef88b0e,
+ 0xcfef9e09, 0xabf8751f, 0xefef5bac, 0x741f4fe8,
+ 0x751e760d, 0x7fdbf081, 0x741cafce, 0xefcc7fce,
+ 0x751e70ac, 0x741ce7bb, 0x3372cfed, 0xafdbefeb,
+ 0xe5bb760b, 0x53f2aef8, 0xafe8e7eb, 0x4bf8771e,
+ 0x7e247fed, 0x4fcbe2cc, 0x7fbc30a9, 0x7b0f7a0f,
+ 0x34d577fd, 0x308b5db7, 0xde553e5f, 0xaf78741f,
+ 0x741f30f0, 0xcfef5e2c, 0x741f3eac, 0xafb8771e,
+ 0x5e677fed, 0x0bd3e2cc, 0x741ccfec, 0xe5ca53cd,
+ 0x6fcb4f74, 0x5dadde4b, 0x2ab63d38, 0x4bb3de30,
+ 0x751f741c, 0x6c42effa, 0xefea7fce, 0x6ffc30be,
+ 0xefec3fca, 0x30b3de2e, 0xadf85d9e, 0xaf7daefd,
+ 0x5d9ede2e, 0x5d9eafdd, 0x761f10ac, 0x1da07efd,
+ 0x30adfffe, 0x4908fb18, 0x5fffdfff, 0xafbb709b,
+ 0x4ef85e67, 0xadf814ad, 0x7a0f70ad, 0xcfef50ad,
+ 0x7a0fde30, 0x5da0afed, 0x3c12780f, 0xefef780f,
+ 0xefef790f, 0xa7f85e0f, 0xffef790f, 0xefef790f,
+ 0x14adde2e, 0x5d9eadfd, 0x5e2dfffb, 0xe79addfd,
+ 0xeff96079, 0x607ae79a, 0xddfceff9, 0x60795dff,
+ 0x607acfef, 0xefefefdf, 0xefbfef7f, 0xeeffedff,
+ 0xebffe7ff, 0xafefafdf, 0xafbfaf7f, 0xaeffadff,
+ 0xabffa7ff, 0x6fef6fdf, 0x6fbf6f7f, 0x6eff6dff,
+ 0x6bff67ff, 0x2fef2fdf, 0x2fbf2f7f, 0x2eff2dff,
+ 0x2bff27ff, 0x4e08fd1f, 0xe5ff6e0f, 0xaff87eef,
+ 0x7e0ffdef, 0xf11f6079, 0xabf8f542, 0x7e0af11c,
+ 0x37cfae3a, 0x7fec90be, 0xadf8efdc, 0xcfeae52f,
+ 0x7d0fe12b, 0xf11c6079, 0x7e0a4df8, 0xcfea5dc4,
+ 0x7d0befec, 0xcfea5dc6, 0xe522efdc, 0x5dc6cfda,
+ 0x4e08fd1f, 0x6e0faff8, 0x7c1f761f, 0xfdeff91f,
+ 0x6079abf8, 0x761cee24, 0xf91f2bfb, 0xefefcfec,
+ 0xf91f6079, 0x761c27fb, 0xefdf5da7, 0xcfdc7fdd,
+ 0xd09c4bf8, 0x47fd7c1f, 0x761ccfcf, 0x7eef7fed,
+ 0x7dfdf093, 0xef7e7f1e, 0x771efb18, 0x6079e722,
+ 0xe6bbe5bb, 0xae0ae5bb, 0x600bae85, 0xe2bbe2bb,
+ 0xe2bbe2bb, 0xaf02e2bb, 0xe2bb2ff9, 0x6079e2bb
};

static uint patch_2f00[] __initdata = {
- 0x30303030,
- 0x3e3e3434,
- 0xabbf9b99,
- 0x4b4fbdbd,
- 0x59949334,
- 0x9fff37fb,
- 0x9b177dd9,
- 0x936956bb,
- 0xfbdd697b,
- 0xdd2fd113,
- 0x1db9f7bb,
- 0x36313963,
- 0x79373369,
- 0x3193137f,
- 0x7331737a,
- 0xf7bb9b99,
- 0x9bb19795,
- 0x77fdfd3d,
- 0x573b773f,
- 0x737933f7,
- 0xb991d115,
- 0x31699315,
- 0x31531694,
- 0xbf4fbdbd,
- 0x35931497,
- 0x35376956,
- 0xbd697b9d,
- 0x96931313,
- 0x19797937,
- 0x6935af78,
- 0xb9b3baa3,
- 0xb8788683,
- 0x368f78f7,
- 0x87778733,
- 0x3ffffb3b,
- 0x8e8f78b8,
- 0x1d118e13,
- 0xf3ff3f8b,
- 0x6bd8e173,
- 0xd1366856,
- 0x68d1687b,
- 0x3daf78b8,
- 0x3a3a3f87,
- 0x8f81378f,
- 0xf876f887,
- 0x77fd8778,
- 0x737de8d6,
- 0xbbf8bfff,
- 0xd8df87f7,
- 0xfd876f7b,
- 0x8bfff8bd,
- 0x8683387d,
- 0xb873d87b,
- 0x3b8fd7f8,
- 0xf7338883,
- 0xbb8ee1f8,
- 0xef837377,
- 0x3337b836,
- 0x817d11f8,
- 0x7378b878,
- 0xd3368b7d,
- 0xed731b7d,
- 0x833731f3,
- 0xf22f3f23
+ 0x30303030, 0x3e3e3434, 0xabbf9b99, 0x4b4fbdbd,
+ 0x59949334, 0x9fff37fb, 0x9b177dd9, 0x936956bb,
+ 0xfbdd697b, 0xdd2fd113, 0x1db9f7bb, 0x36313963,
+ 0x79373369, 0x3193137f, 0x7331737a, 0xf7bb9b99,
+ 0x9bb19795, 0x77fdfd3d, 0x573b773f, 0x737933f7,
+ 0xb991d115, 0x31699315, 0x31531694, 0xbf4fbdbd,
+ 0x35931497, 0x35376956, 0xbd697b9d, 0x96931313,
+ 0x19797937, 0x6935af78, 0xb9b3baa3, 0xb8788683,
+ 0x368f78f7, 0x87778733, 0x3ffffb3b, 0x8e8f78b8,
+ 0x1d118e13, 0xf3ff3f8b, 0x6bd8e173, 0xd1366856,
+ 0x68d1687b, 0x3daf78b8, 0x3a3a3f87, 0x8f81378f,
+ 0xf876f887, 0x77fd8778, 0x737de8d6, 0xbbf8bfff,
+ 0xd8df87f7, 0xfd876f7b, 0x8bfff8bd, 0x8683387d,
+ 0xb873d87b, 0x3b8fd7f8, 0xf7338883, 0xbb8ee1f8,
+ 0xef837377, 0x3337b836, 0x817d11f8, 0x7378b878,
+ 0xd3368b7d, 0xed731b7d, 0x833731f3, 0xf22f3f23
};

static uint patch_2e00[] __initdata = {
- 0x27eeeeee,
- 0xeeeeeeee,
- 0xeeeeeeee,
- 0xeeeeeeee,
- 0xee4bf4fb,
- 0xdbd259bb,
- 0x1979577f,
- 0xdfd2d573,
- 0xb773f737,
- 0x4b4fbdbd,
- 0x25b9b177,
- 0xd2d17376,
- 0x956bbfdd,
- 0x697bdd2f,
- 0xff9f79ff,
- 0xff9ff22f
+ 0x27eeeeee, 0xeeeeeeee, 0xeeeeeeee, 0xeeeeeeee,
+ 0xee4bf4fb, 0xdbd259bb, 0x1979577f, 0xdfd2d573,
+ 0xb773f737, 0x4b4fbdbd, 0x25b9b177, 0xd2d17376,
+ 0x956bbfdd, 0x697bdd2f, 0xff9f79ff, 0xff9ff22f
};
#endif

@@ -601,24 +193,13 @@ static uint patch_2e00[] __initdata = {
#ifdef CONFIG_USB_SOF_UCODE_PATCH

static uint patch_2000[] __initdata = {
- 0x7fff0000,
- 0x7ffd0000,
- 0x7ffb0000,
- 0x49f7ba5b,
- 0xba383ffb,
- 0xf9b8b46d,
- 0xe5ab4e07,
- 0xaf77bffe,
- 0x3f7bbf79,
- 0xba5bba38,
- 0xe7676076,
- 0x60750000
+ 0x7fff0000, 0x7ffd0000, 0x7ffb0000, 0x49f7ba5b,
+ 0xba383ffb, 0xf9b8b46d, 0xe5ab4e07, 0xaf77bffe,
+ 0x3f7bbf79, 0xba5bba38, 0xe7676076, 0x60750000
};

static uint patch_2f00[] __initdata = {
- 0x3030304c,
- 0xcab9e441,
- 0xa1aaf220
+ 0x3030304c, 0xcab9e441, 0xa1aaf220
};
#endif

--
2.13.3
\
 
 \ /
  Last update: 2019-06-13 17:51    [W:0.079 / U:2.800 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site